Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

  

             Список педагогічних працівників Конончанського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

 на 2017 – 2018 навчальний рік

П.І.П

вчителя

Дата

наро-

дження

Стать

Освіта

Курси

Атестація

Категорія

Посада

Який навчальний заклад закінчив

Фах за дипломом

 

Основний робітник,

сумісник

1

Ковальська Ольга

Яківна

02.09.

1967

жін

повна

вища

З 20.11.2013 по 07.12.2013 №002461,

 директори ЗНЗ, початкові класи, курс «Християнська етика»

2014

     вища

старший учитель

директор

учитель початкових класів

Переяслав-Хмельницьке

педучилище

1987 р.

 

Переяслав-Хмельниць-кий педінститут

1994р.

учитель

поч.аткових

класів

учитель російської мови та  літератури

осн

2

Волощенко Ольга Петрівна

06.08. 1972

 

жін

повна

вища

З 11.12. 2014 по 28.12. 2014

№002752,

українська мова та література

 

2016

          вища

 

учитель українсь

кої мови та літерату

ри

Переяслав-Хмельниць-кий педінститут

1995р.

 

учитель

укр. мови  та літератури

осн

3

Томілєва

Світлана

Олександрівна

18.06. 1968

жін

повна

вища

З 04.09. 2017 по 16.09. 2017

№003557,

математика

бібліотека

 

2013

І

учитель математики

Черкаський педінститут

1990 р.

 

учитель

математики

осн

4

Ковальська Наталія Василівна

29.05.

1995

жін

Базова вища

 

Черкаський нац. універ.

  2017,

англ. мова

 

 

-

 10 т.р.

учитель англ. мови

Черкаський нац. універ.

      2017, англ..мова

 

сум

5

Салига

Ярослав

Васильович

24.09. 1984

чол

повна

вища

    З 16.09.2013 по 09.10.2013

№001808,

труд. навч., технології, основ здор.,природозн., географії, керівник гуртка

2014

І

учитель

географії

труд.. навч.

 

Корсунь-Шевченків. педучилище

2003 р. Переяслав-Хмельн. університет

2008 р.

 

 

 

учитель

географії

труд.. навч.

осн

 

6

Шиленко

Ігор

Олексійович

 

15.09. 1962

чол

повна

вища

З 05.10. 2015 по 17.10. 2015

№ 00538,

історія, ЛіС, право, етика, економіка, географія, гром.освіта,

2016

вища

ст.арший

учитель

учитель

історії

правознавства

Кіровоград. педінститут

1984 р.

 

 

учитель

історії

правознавства

сум

7

Секрет

Людмила

Олександрів

на

12.07. 1973

жін

неповна

вища

З 31.03. 2014 по

17.04. 2014

№000907,

початкові класи

2015

11

учитель

початкових

класів

Ржищівське педучилище

1992р.

учитель

початкових

класів

осн

8

Салила

Юлія

Миколаївна

17.09.

1983

жін

повна

вища

З 28.02. 2017 по 13.04. 2017

№001337-17,

початкові класи, обр.мист., вихователь ГПД

2013

І

учитель

початкових

класів

Переяслав-Хмельн. університет

2007 р.

           учитель

початкових

класів

осн

9

Біла

Наталія

Дмитрівна

29.12. 1971

жін

повна

вища

З 13.10.

2014 по 30.10.

2014

№001948,заступник директора з НВР.

початкові класи

2015

вища

заст.дир.

з НВР,

учитель

початкових

класів

 

 

 

  Уманський

університет

2008 р.

Нац. академія пед.наук «Університет менеджменту освіти»

2012 р.

 

 

учитель

початкових

класів

 

управління навчальним закладом

 

 

 

 

осн

10

Тертична

Людмила

Геннадіївна

20.11. 1978

жін

повна

вища

З 31.10.

2013 по 16.11.

2013

№002279,

початкові класи

2016

вища

учитель

початкових

класів

Уманський

університет

2001 р.

учитель

початкових

класів

осн

11

Москович

 Ірина

 Вікторівна

23.07.

 1979

жін.

неповна

вища

З 14.03.2016 по 26.03.2016 № 000503, вихователі ДНЗ та НВК, музичні керівники ДНЗ

-

10 т.р.

вихователь дошкільного закладу

Корсунь-Шевченків. педучилище

2000 р.

 

учитель

труд.. навч.

і вихователь

осн.

12

Нестеренко

 Юлія Володимирівна

15.12

1985

жін.

повна

вища

Закінчила

Черкаський нац. універ.

2008 р.

 

2012

ІІ

учитель фізичної культури

 

Черкаський нац. універ.

2008 р.

 

викладач

фізичної культури

осн.

13

Корчака Діана Сергіївна

29.01.

1994

жін.

базова вища

Закінчила нац. універ.ім. М.П.Драгоманова, 2017

-

10 т.р.

учитель

 біології

Національний універ.ім. М.П.Драгоманова, 2017

учитель

біології

осн.

14

Басиста Тетяна Миколаївна

24.08

1984

жін..

повна вища

З 16.02.2014 по 08.03.2014 ПК № 000324

Біологія, хімія, пед.-орг,, екологія, основ.здоров.

2016

ІІ

учитель

хімії

Закінчила Черкаський нац..універ 2016 р.

учитель  бііології та екології

сум.

15

Бойко Роман Миколайович

24.12

1989

чол..

повна вища

Закінчив

Черкаський нац. Універ

2012

 

ІІ

учитель  фізики і інформатики

Черкаський нац.. універ

2012

учитель фізики, астрономії, інформатики

сум.

16

Бабенко Анна Миколаївна

20.08.

1988

жін..

повна вища

Закінчила Нац. академ. пед.. наук « Універ. мен. освіти»

2016

2017

вища

Старший учитель

учитель англ.мови

Черкаський нац. Універ

2012

Нац.академ. пед.. наук « Універ.мен.освіти»

2016

учитель англ.мови та літератури

управління  навчальним закладом

сум.

17

Клєвакіна Дар’я Геннадіївна

28.04.

1995

жін..

базова вища

-

-

10. т.р

Педаг-орг.

(0,5)

Асист.вчителя

(0,5)

-

-

осн.

18

Галюк Ольга Іваніна

01.11.

1964

жін..

повна вища

З 29.09.2015 по 15.12.2015 ДН № 001341

 Заруб.літ пед-організатор, рос.м. укр..літ. сертифікат з «основн.здор.»

ЕК № 003722014

2016

Вища

Старший учитель

Учитель заруб.літ

Черкаський пед.. інститут

1986 р.

Учитель рос.мови та літер.

осн.

19

Семенова Віолєтта Олександрівна

05.12

.1991

жін..

повна вища

_

_

спеціаліст

учитель фізкультури

Черкаський нац.. університет ім. Б.Хмельницького

викладач фізичного виховання

осн.

 

 

   

Comments