Правила прийому до закладу освіти

Витяг із Статуту Конончанського НВК


2.4. Зарахування учнів до НВК здійснюється на безконкурсній основі за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу), особової справи учня з попереднього місця навчання.

Учень може перейти протягом року до іншого навчального закладу. Переведення здійснюється за заявою батьків, особова справа видається при наявності довідки про місце майбутнього навчання.

2.5. Різновікова дошкільна група НВК розрахована на 16 дітей, віком від 3 до 6 років.

Діти зараховуються у дошкільну групу на основі заяви батьків, свідоцтва про народження, довідки про стан здоров’я, медичної довідки про епідеміологічне оточення.

Відрахування дітей з дошкільної групи може здійснюватись за бажанням батьків, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини.Comments