Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Комунального закладу «Конончанська гімназія»

Межиріцької сільської ради Канівського району

Черкаської області

 Зарахування до закладу здійснюється згідно Наказу МОН України №367 від 16.04.2018 З 01.09.2018. Прийом учнів буде здійснюватися до вимог Закону України про освіту.

 Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву (зразок додається), копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, ідентифікаційний код учня, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

 До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Для зарахування дитини до 1 класу гімназії необхідно надати заяву про зарахування (зразок додається)

До такої заяви обов’язково має бути додано:

1.    Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документу).

2.               Ідентифікаційний номер дитини (копія).

3.           Оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

 Інформацію про закріплену за гімназією території обслуговування ви знайдете у розділі "Інформаційна відкритість", вкладка "Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти" 

Через карантин КЗ «Конончанська гімназія»  приймає документи для зарахування у перший клас онлайн та продовжує термін їхнього прийому залежно від карантину. Відповідне роз’яснення оприлюднено на сайті МОН. Перейдіть за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizovanogo-zavershennya-20192020-nav...

 

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ!

Правила зарахування до 1-го класу

Прийом дітей до першого класу 2020-2021 н.р. здійснюватиметься з 01.04.2020р.

(всі документи приймаються лише в електронному варіанті на електронну адресу cononcha@i.ua)

У 2020 РОЦІ НАБІР УЧНІВ ДО 1-ГО КЛАСУ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 18 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», ЗГІДНО З НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 16.04.2018 РОКУ № 367.

Право на першочергове зарахування до початкової ланки гімназії мають діти, які постійно проживають на закріпленій за освітнім закладом території обслуговування).

с. Кононча, с. Гамарня.

Прийом заяв на вступ до першого класу розпочинається з 1 квітня і продовжено до 30 червня 2020 р.

Зарахування дитини до школи відбувається на підставі:

1. ЗАЯВИ БАТЬКІВ (одного з батьків)

2. СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ (оригінал та копія).

3. ФОРМА № 086-1/О"ДОВІДКА УЧНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОГЛЯДУ" (відповідно до наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року. "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів", листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року "Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти")

лист МОЗ №111-01/89 від 29.03.2018 року "Щодо медичних довідок для відвідування закладів освіти"

4. КОПІЯ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ (для підтвердження права на першочергове зарахування).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684"надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

§     паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

§     довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

§     довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

§     документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

§     рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

§     документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

§     довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

§     акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

§     інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Прогнозована кількість класів на 2020-2021 н.р.:

1 клас - 5 учнів;


 Організація прийому дітей до перших класів 2020-2021 н.р.

 

Конституція України

Стаття 53.Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12.Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18.Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2.Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ГІМНАЗІЇ

 

Comments